Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

História

Prvá zmienka o obci pochádza z r. 1282, kedy patrila Szentkirályovcom, koncom 16. storočia. Rákócziovcom, neskôr rôznym zemepánom. Za tureckých vojen obec spustla, r. 1680 úplne vyľudnená. V 18. stor. bola znovu osídlená. Roku 1828 žilo v 43 domoch 295 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Najstaršou pamiatkou je klasický kaštieľ postavený v roku 1767 na staršom jadre.

dscf5027.jpg dscf5039.jpg

P1010064.JPG 


Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;