Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Dotazník PHSR pre občanov

Vážení občania,

dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je to významný strategický dokument, na základe ktorého sa môže naša obec a jej obyvatelia uchádzať o finančné prostriedky z domácich zdrojov ako aj zo fondov EÚ. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.  

Dotazník PHSR


Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;