Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Výberové konanie MŠ Kráľ

Obec Kráľ zastúpená starostom obce Františkom Béresom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materská škola Kráľ - Óvoda Sajószentkirály bez právnej subjektivity s nástupom od 01.07.2017

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Materská škola Kráľ-Óvoda Sajószentkirály

Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;