Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Údaje o zapisovateľovi miestnej volebnej komisie a kontaktné údaje

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Počet poslancov: 7

 

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie v Králi:

Meno: Mária Ligártová

Sídlo: Kráľ 223 – od 7,30 hod. do 15,30 hod.

Kráľ 151 – od 15,30 hod.

Tel:      0911937982

Email:  maria.ligartova@kral.dcom.sk; ocukral@zoznam.sk

 

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

maria.ligartova@kral.dcom.sk;          ocukral@zoznam.sk

 


Obec Kráľ

Verzia 4.0a; © CSX 2017;