Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Upozornenie pre občanov    [Verejný život]    20.9.2016

Upozornenie občanov na splnenie povinnosti voči obci


Upozornenie SPP pre občanov    [Verejný život]    8.7.2016

Slovenský plynárenský priemysel upozorňuje občanov, že členovia organizovaných skupín za odplatu ponúkajú "Pretočenie" číselníka meradla spotreby, čo je podľa trestného zákona od 01.07.2016 trestným činom.


Súťaž v šachu    [Šport]    4.2.2015


Dotazník PHSR pre občanov    [Verejný život]    30.1.2015

Vážení občania, dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je to významný strategický dokument, na základe ktorého sa môže naša obec a jej obyvatelia uchádzať o finančné prostriedky z domácich zdrojov ako aj zo fondov EÚ. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.


A szociális lakások átadása    [Verejný život]    1.10.2014

2014 szeptember 11-én került sor a szociális lakások átadására. Az átadási ünnepségen részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és az új lakók is.


Odovzdanie sociálnych bytov    [Verejný život]    1.10.2014

Dňa 11.09.2014 sa uskutočnilo odovzdanie sociálnych bytov pre občanov. Na odovzdaní sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva a obyvatelia bytového domu.first left  1 7 13   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;